Anestezi ve Renimasiyon Polikliniği
10 Ekim 2018

Bölüm Hakkında

Anestezi uzmanları kendilerine verilen ameliyat listesine göre cerrahi müdahale geçirecek vakaların tetkiklerini isteyip, de­ğerlendirir. Hastaların ameliyata hazırlanmaları için gereken incelemelerin ve konsültasyonlarının yapılmasını sağlar.

. Yapılan tetkik ve konsültasyonların neticesinde cerrah tarafın­dan kendisine yönlendirilen hastanın anestezi alıp alamayaca­ğına ya da ne tür anestezi alacağına karar verir ve notunu yazar.

. Yatan hastalara hap, ameliyat sabahı ise iğne şeklinde uygula­nan ve halk arasında ‘cesaret iğnesi’ denilen sakinleştiricilerle ‘premedikasyon’ yapar. Bundaki amaç, hastaların ameliyata stres ve korkularından arınmış olarak daha rahat girmelerini sağlamaktır.

. Ameliyatın özelliğini, hastanın genel durumunu göz önün­de bulundurarak ve cerrahla da görüşerek hastaya ameliyat masasında en uygun pozisyonu verir. Karar verdiği hasta için en uygun anestezi tekniğiyle ilgili ilaçları uygular veya kendi kontrolü altında teknisyenlere uygulatır.

. Ameliyat sırasında anestezi altındaki hastanın sağlık duru­munun seyrini takip etmek için bütün kontrolleri yapar ya da kendi sorumluluğu altındaki teknisyenlere yaptırır. Bu kont­rollerde hastanın solunumu, böbrek ve beyin fonksiyonları, kan ve elektrolit düzeyi, ateşi, terlemesi, çıkardığı idrar miktarı sürekli takip edilir.

Ameliyat sonrasında hastaların ağrılarının giderilmesi de anes­tezi uzmanlarının önemli sorumluluklarından biridir. Ameliyat esnasında hastalara zaten anestezi ilaçları içinde uyutucu, ağrı kesici ve kas gevşetici özelliği olan ilaçlar verilir. Ameliyat bi­timinde ise bunların hepsi kesilir. Anestezi uzmanları, cerrahi müdahale sonrasında hastaların ağrı duymaması için gereken önlemleri alıp tedavileri uygular.

. Kronik kanser ağrılarının tedavisi aslında algoloji uzmanlarının esas görevidir ama onların sayıca yetmediği yerlerde bu görev anestezi uzmanlarına düşer.

. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların takip ve tedavilerini yürütür.

. Ağrısız doğum ihtiyacı olan gebeleri takip eder ve ağrısız do­ğum hizmetini verir.

. Ani kalp ve solunum durması olan hastaların yeniden canlan­dırılmasını (resüsitasyonunu) yapar.

. Küçük ölçekli hastanelerde ameliyathane ve acil ünitelerini yapılandırır ve idaresinde görev alır.