2022 Hedeflerimiz
07 Şubat 2022

2022 Yılı Hedeflerimiz

  • 1-Hastaneye başlayan tüm personellere Genel ve Bölüm uyum eğitimlerinin eksiksiz olarak verilmesini sağlamak,
  • 2-Hasta ve çalışan memnuniyet oranlarını artırmak,
  • 3-Hastaneye başvuran yabancı uyruklu hastaların daha kaliteli bir hizmet almalarını sağlamak, Sağlık Turizmi için başvuran hasta sayısını ve verilen hizmetin niteliğini artırmak,
  • 4-İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları kültürünü kurumda geliştirerek, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının önlenmesini sağlamak,
  • 5-İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarının artırılarak kültürünün oluşturulması ve elektronik ortamda verilecek eğitimlerle personelin İSG eğitimlerine tam katılımını sağlamak,
  • 6-Çalışan Sağlığı çalışmaları kapsamında çalışan personelimizin % 90 ının tarama testlerini yapmak,
  • 7-Hata ve olay bildirim kültürünü geliştirerek hata bildirim sayısını artırmak,
  • 8-Otomasyon ve Yönlendirme personellerinin iletişim sorunlarını gidermek amacıyla profesyonel iletişim eğitimi almalarını sağlamak.
  • 9-Sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerle çalışanlara kurum vatandaşlığı kültürünü ve aidiyet duygusunu aşılamak.